pilot frixione


Polski rząd kilka miesięcy temu uchwalił ustawę, na mocy której zostały zlikwidowane gimnazja. To oznacza, że uczniowie, którzy w czerwcu ukończyli VI klasę, dalej będą kontynuować nauczanie […]

Co będą potrzebować uczniowie VII i VIII klasy?